Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NOC PLNÁ POHÁDEK

Děti ze školní družiny ZŠ Mohylová přespaly z 27. na 28. března v rámci Noci s Andersenem ve škole. Této čtenářské akce jsme se zúčastnili počtrnácté a už popáté se k nám připojily děti z Mateřské školy Sluníčko pod střechou. Noc se nesla v duchu pohádek Jana Drdy, který by letos oslavil 100. narozeniny. Prožili jsme krásný večer plný pohádek, soutěží a čtení knih. Děti si z této akce odnesly spoustu zážitků a zajímavostí ze života spisovatelů H. CH. Andersena a Jana Drdy.

Děti a vychovatelky ZŠ Mohylová