Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pronájem parkovacích míst na zimním stadionu

Městská část Praha 13 nabízí občanům ještě několik volných parkovacích míst pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37. Číslo parkovacího stání si zájemci mohou vybrat přímo na parkovišti po dohodě se správcem stadionu Vojtěchem Koutkem (tel. 604 791 592). Vybrané číslo parkovacího stání je pak třeba uvést v přihlášce. Jinak číslo stání určí odbor školství. Přihlášky jsou k dispozici v informacích radnice Prahy 13, na odboru školství nebo na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Formuláře – Odbor školství. Přihlášky s označením „Parkovací místo“ se předávají do podatelny Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství