Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Studovat lze v každém věku

Už od roku 2009 pořádá Středisko sociálních služeb Prahy 13 ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou semináře Virtuální Univerzity třetího věku. V roce 2014 se v počítačové učebně střediska uskutečnily celkem tři semestrální kurzy, složené z šesti přednášek: Umění rané renesance v Itálii – 21 studujících, Barokní architektura v Čechách – 25 studujících, Osobní finance – 4 studující. Student – senior, který se pravidelně účastní přednášek a vyplní testy k danému tématu, obdrží po ukončení každého semestru pamětní list. Po absolvování čtyř semestrů promuje a získá Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku. Letos 13. května budou v aule České zemědělské univerzity v Praze promovat Hana Honalová, Jiřina Lišková, Hana Holubová, Jiří Herlík a Petr Weber. Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve studijním i v osobním životě.

Více informací o studiu na www.e-senior.cz nebo u nás ve středisku.

Alena Hrabětová, Středisko sociálních služeb Prahy 13