Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin .

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice
datum
stanoviště
V Hůrkách
2. 5.
křižovatka s ul. Seydlerova
Ovčí hájek
3. 5.
parkoviště proti č. 2159/16
Náměstí Na Lužinách
4. 5.
Böhmova
5. 5.
parkoviště u kotelny
K Sopce
9. 5.
zpevněná plocha (chodník k BUS)
U Jezera
9. 5.
parkoviště proti č. 2039/18
Janského
10. 5.
parkoviště proti č. 2370/15
Melodická
10. 5.
křižovatka s ul. Operetní
Podpěrova
11. 5.
před MŠ – u č. 1879
5. máje
12. 5.
proti č. 325/55
Janského
15. 5.
rozšířený chodník u č. 2437
Lýskova
15. 5.
křižovatka s ul. Chalabalova
Fantova
16. 5.
parkoviště u č. 1742/23
Petržílkova
17. 5.
parkoviště u domu č. 2267
Amforová
18. 5.
proti č. 1895/24
K Fialce
18. 5.
plocha u č. 1219
Kodymova
19. 5.
mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Bellušova
22. 5.
parkoviště proti č. 1804/7
Jaroslava Foglara
22. 5.
parkovací záliv u č. 1333/8
Pod Viaduktem
23. 5.
křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru
Drimlova
24. 5.
parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
Hábova
25. 5.
parkoviště proti č. 1564/8
Janského
26. 5.
parkovací záliv u lékárny
Kettnerova
29. 5.
parkoviště proti č. 2053
Nušlova
29. 5.
parkovací záliv proti č. 2289/43
Sezemínská
30. 5.
parkoviště u trafostanice
Borovanského
31. 5.
křižovatka s ul. Kurzova
Volutová
1. 6.
parkoviště proti č. 2518/8
Běhounkova
2. 6.
parkoviště proti č. 2463
Chlupova
5. 6.
proti č. 1800 (u MŠ)
Trávníčkova
5. 6.
rozšířený chodník proti č. 1764
Pavrovského
6. 6.
křižovatka s ul. Přecechtělova
Böhmova
7. 6.
parkoviště u kotelny

Michaela Líčková