Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!

datum
ulice
čas přistavení
11. 6.
Před Rybníkem (plocha proti č. 100)
13.00 – 16.00
17. 6.
K Hájům (křižovatka s ul. Okruhová)
9.00 – 12.00
17. 6.
K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku)
9.00 – 12.00
25. 6.
K Sopce (zpevněná plocha)
13.00 – 16.00
25. 6.
Náměstí Na Lužinách
13.00 – 16.00

Michaela Líčková