Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na třináctce se uklízelo

V sobotu 8. dubna zahájil starosta David Vodrážka a všichni jeho zástupci akci „Ukliďme Prahu 13“, do které se zapojilo asi 100 dobrovolníků z naší městské části. Mezi účastníky byli například rodiče a děti z česko-anglické školy Domeček, obyvatelé Hájů, pracovníci firmy CEMEX, spolek ochránců přírody a také členové některých politických stran. Bylo sebráno asi 200 padesátilitrových pytlů různého drobnějšího odpadu a také hromady odpadu velkoobjemového, zejména pneumatik, textilu i železného šrotu. Uklízelo se okolo stanice metra Nové Butovice, Malé Ohrady, meandru Prokopského potoka pod sopkou, stodůleckého hřbitova, v Centrálním parku a částečně podél Jeremiášovy ulice u sídliště Stodůlky. Například spolek Zelený kopec sebral na Makču Pikču ve 32 lidech cca 1 tunu odpadu, z toho 251 kg vytříděného – 46 pytlů se směsným odpadem, 18 pytlů s plastem, 1 pytel se sklem a 2 pytle plechovek. Bohužel také použitou stříkačku a další pomůcky feťáků, které si odvezla městská policie.

Odbor životního prostředí po akci zajistil svoz sebraného odpadu. Moc nás potěšily milé dopisy, které jsme dostali. Z jednoho z nich jsme vybrali: Tak náš 1. ročník „Ukliďme okolí Domečku“ máme za sebou. Bylo to úžasné dopoledne, pocítila jsem hřejivý pocit a velkou radost. Všichni rodiče i děti se pustili s obrovským zapálením do úklidu, že nám ani pytle nestačily... Přestože akce vypadá opravdu velkolepě a všem účastníkům patří obrovský dík, je to jen kapka v moři odpadu, který se stále na území naší městské části nachází. Systém odpadového hospodářství hlavního města umožňuje každému z nás nakládat s odpadem zodpovědně. Takže otázka „Kam s ním?“ by už neměla být aktuální.

Dana Céová, odbor životního prostředí