Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zábava i poučení

Na prostranství u metra Lužiny se 18. dubna konala kampaň k oslavám Dne Země, jejímž pořadatelem byl odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Letos se jí zúčastnila zhruba pětistovka dětí a dospělých. V dopoledních hodinách se prostranství zaplnilo hlavně dětmi ze škol a školek, odpoledne patřilo převážně starším lidem nebo rodinám s dětmi. Akce se konala pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše v rámci místní Agendy 21. Na místě byly přistaveny informační stany, kde byly pro veřejnost, školy i školky k dispozici informační materiály k environmentálním tématům. Ani letos nechyběly soutěže a hry, určené hlavně menším návštěvníkům. Stanoviště byla různorodá a různorodá byla i témata – strom, voda, les nebo člověk. Děti si mohly prohlédnout i sovu Rozárku ze záchranné stanice.

Pro školky a školy byla také vyhlášená výtvarná soutěž. Děti mají z přírodních materiálů, které zajistil odbor životního prostředí, vytvořit plakát na téma Země. Všechna dílka budou vystavena v atriu radnice. Na nejlepší výtvarníky už čekají věcné ceny.

Eva Beránková