Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PiňaKoláda tradičně nezklamala

Pro velký zájem seniorů se v úterý 27. března uskutečnilo ve Spolkovém domě další hudební vystoupení populární skupiny PiňaKoláda. Již tradičně ho zahájil starosta David Vodrážka za přítomnosti místostarosty Pavla Jaroše, který společně se zastupitelem Milošem Drhou vyzval přítomné dámy k tanci. Odpoledne plného hudby a příjemné atmosféry se zúčastnilo 164 seniorů. PiňaKoláda hrála na přání a parket byl po celou dobu plný tanečníků. Jsme rádi, že se odpoledne seniorům líbilo a věříme, že PiňaKoláda nebyla na třináctce naposledy. Akce se uskutečnila pod záštitou předsedy sociálního výboru Aleše Marečka.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21