Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Retrokavárna tentokrát později

Od dubna 2016 zajišťuje odbor sociální péče v Kulturním domě Mlejn, Kovářova 1615/4, pořádání Retrokaváren – prostoru pro přátelské setkávání seniorů s kulturním programem. V květ - nu ale toto setkání neproběhne první úterý v měsíci, kvůli svátkům (1. a 8. květ - na) se uskuteční netradičně až v úterý 15. května. Co ale zůstává tradiční je čas – 14.00. V úvodu paní Semerádová, jedna z návštěvnic Retrokavárny, krátce zavzpomíná na hereckou osobnost Saši Rašilova. V červnu se sejdeme již 5. 6. v pravidelném čase. Případní zájemci, nezapomeňte se přihlásit u paní Aleny Houškové na tel. čísle 235 011 451.

Iva Dvořáčková