Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Švejcarovo náměstí

Nachází se v jižní nové části Stodůlek. Na východ z něj vychází ulice Karla Kryla, východním směrem ulice Wonkova a na sever Raichlova. Pojmenováno je po českém lékaři, spoluzakladateli moderní československé pediatrie, někdejším nejstarším aktivním pediatrovi světa, Josefu Švejcarovi. Narodil se 20. května 1897 v Praze. V kočárku ho na Letné vozil básník Svatopluk Čech. Jako malý kluk pozoroval malíře Antonína Slavíčka, když tvořil své obrazy u stanice lanovky z Letné na nábřeží. Josef se zajímal nejen o výtvarné umění, ale také o poezii, hudbu a divadlo. V roce 1915 zahájil v Praze studium medicíny, dokončil ho však v roce 1921 v Bratislavě, kde pak začal působit jako asistent na dětské klinice UK. Po deseti letech přešel na dětskou kliniku do Prahy. Od roku 1945 do roku 1966 byl již jako řádný profesor přednostou I. dětské kliniky, poté se stal vedoucím pediatrické katedry Ústavu pro doškolování lékařů a farmaceutů v Praze. Získal čestný doktorát lékařských věd Univerzity Karlovy a obdržel Medaili Za zásluhy I. stupně. Za svého života napsal na 320 odborných publikací, ale nesmrtelnost si zajistil především knihou pro širokou veřejnost Péče o dítě, která poprvé vyšla v roce 1945. Stala se doslova biblí, pořizovala si ji snad každá nastávající maminka, ale v různých dobách vycházela v různých verzích. Pan profesor ji přepracovával a doplňoval tak, jak se vyvíjely a měnily jeho názory. Bořil zavedená tabu, např. mezi prvními propagoval porod v přítomnosti otce. Ještě ve čtyřiadevadesáti letech sám přijel autem za synem do Frankfurtu nad Mohanem. Stovka jej minula o pouhé čtyři měsíce. Profesor Josef Švejcar zemřel 30. ledna 1997 v Praze a je pohřben na roztockém hřbitově. „Člověk neví, proč žije a kam až má dojít, ale měl by vědět, jak žít dobře.“

Dan Novotný