Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Aby deratizace měla smysl


Od února se množí upozornění obyvatel na zvýšený výskyt potkanů v různých lokalitách naší městské části a také dotazy, jak bude zajištěna deratizace. Zvýšenému výskytu myšovitých hlodavců pomohla letošní teplá zima. Na tuto situaci reagoval odbor životního prostředí v předstihu a to včasným zadáním výběrového řízení. Díky tomu byla jarní část celoplošné deratizace zahájena začátkem března, což je o měsíc dříve než v předchozích letech. Aby ale skutečně došlo ke snížení populace potkanů, nemůže v této snaze zůstat odbor životního prostředí osamocen.
Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou za provedení pravidelné deratizace odpovědni vlastníci či správci jednotlivých objektů, kteří musí ve svých objektech nebo na svých pozemcích šíření hlodavců zabránit. Proto kromě celoplošné deratizace zajišťované městskou částí obdobně na svých pozemcích postupuje i hlavní město Praha, které zahájí začátkem dubna deratizaci hlavně v okolí všech stanic metra, v oblasti Slunečního náměstí a Ovčího hájku.


Současně je nutné, aby takto postupovali i ostatní vlastníci a správci. Vlastníci objektů často zanedbávají propadlé okapové chodníčky okolo domů, kde si myšovití hlodavci budují chodby a mohou se postupně prokousávat až do bytových domů. Důležitou věcí je současně udržování pořádku v těsné blízkosti budov a prostorů pod balkony a lodžiemi, ale také kolem kontejnerových stání. Zbytky jídel zajišťují potkanům trvalou potravu a ti se na tato místa stále vracejí, čímž dochází k jejich dalšímu nekontrolovatelnému rozmnožování.
Deratizaci mohou provádět pouze odborné firmy zabývající se ochrannou deratizací, dezinfekcí a dezinsekcí. Musí mít zkoušky odborné způsobilosti a povolení vydané příslušným orgánem. Pracovníci těchto firem mohou jednotlivým majitelům pomoci i s prevencí, upozornit je právě na „slabá“ místa v objektech a jejich okolí a navrhnout řešení k zamezení vhodných podmínek pro život a množení těchto hlodavců. Pouze zodpovědným chováním nás všech máme šanci populaci myšovitých hlodavců udržet v přijatelné míře, abychom se nemuseli bát, že jich denně několik potkáme. Děkujeme všem, kdo nám v tomto úsilí pomohou, aby finanční prostředky, které městská část každoročně na deratizaci vynakládá, nebyly utráceny zbytečně. 

Daniela Kočová