Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace ke svozu bioodpadu


Bioodpad tvoří dnes významnou část směsného odpadu. Jeho tříděním pomáháte životnímu prostředí. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo.
Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti.
Nádobu lze objednat vlastníkem objektu buď osobně na zákaznickém místě svozové společnosti, která v dané oblasti sváží komunální odpad, nebo elektronicky vyplněním žádosti:

l. Osobní objednání v zákaznickém centru

svozová společnost kontaktní adresa 
telefon 
e-mail
Pražské služby, a.s.
Praha 1, Jungmannova 35/29
284 091 503,
284 091 409,
284 098 448
info@psas.cz,
prohlaseni2@psas.cz
Pražské služby, a.s.
Praha 6, Proboštská 1/1
284 091 426-8
info@psas.cz,
prohlaseni3@psas.cz
Pražské služby, a.s. (pouze pondělí a středa 10 - 18 hod.)
Praha 4, Antala Staška 2059/80b
284 091 501,
284 091 503,
284 098 448
info@psas.cz
Pražské služby, a.s.
Praha 9, Pod Šancemi 444/1
284 091 503,
284 091 409,
284 098 448
info@psas.cz
Pražské služby, a.s.
(ZEVO Malešice)
Praha 10, Průmyslová 615/32
284 091 457-8
info@psas.cz, prohlaseni4@psas.cz


2. Elektronicky podaná žádost

Žadatel, vlastník, vyplní formulář na stránkách www.psas.cz/bio/0-0 nebo https://bio.praha.eu/formular/

  • Na uvedený e-mail obdrží žadatel předvyplněný formulář tzv. Prohlášení plátce poplatku.
  • Vytištěný formulář žadatel (vlastník objektu) podepíše a odešle na adresu: P.O.BOX 65, 130 00 Praha 3.
  • Prohlášení plátce poplatku vám bude zasláno poštou.