Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky! 

K Sopce 9. 5. 
9.00 
12.00 
zpevněná plocha
K Řeporyjím 
9. 5. 
13.00 16.00
křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
K Fialce 
10. 5. 
9.00 
12.00 
plocha u č. 1219
Chalabalova 
10. 5. 
13.00 
16.00 
parkoviště proti č. 1611/7
5. máje 
10. 5. 
13.00 
16.00 
plocha před č. 325/55
Melodická 
16. 5. 
9.00 
12.00 
křižovatka s ul. Operetní


Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další navíc. 

Michaela Líčková