Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběrný dvůr (MSD)

Mobilní sběrný dvůr je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společ- nost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mo- hou zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně, suť. 

ulice stanoviště 
datum 
čas přistavení
Mládí 
parkoviště (proti Auto Kelly) 
16. 5. 
8.00 – 14.00
K Hájům 
křižovatka s ulicí Okruhová (plocha u kontejnerů na tříděný odpad) 
23. 5. 
10.00 – 16.00
K Řeporyjím 
křižovatka s ulicí K Chabům
(u kapličky) 
24. 5. 
8.00 – 14.00


Prosíme o dodržování bezpečnostních pravidel, jako je nošení ochranných pomůcek a dodržení rozestupů. Děkujeme. 

Michaela Líčková