Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

datum
hodina
stanoviště
14. 5.
15.00–18.00
Klausova – parkovací záliv proti č. 1361/13a
15. 5.
9.00–12.00
K Fialce – plocha u č. 1219
15. 5.
13.00–16.00
K Sopce – zpevněná plocha
15. 5.
13.00–16.00
nám. Na Lužinách
21. 5.
15.00–18.00
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová
22. 5.
9.00–12.00
K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu
22. 5.
13.00–16.00
K Řeporyjím křižovatka s ul. V Brůdku
(u rybníka)


Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další navíc.

Michaela Líčková