Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zpětný odběr žárovek

Od 1. ledna 2021 spadají přímo žhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci. Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností výjimku ze zpětného odběru. Přímo žhavené klasické žárovky nebyly původně do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba. Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesu vzdorné žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání.

Michaela Líčková