Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Univerzita třetího věku

S ohledem na nouzový stav probíhal formou distanční výuky již druhý semestr studia virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Počítačová učebna ve Středisku sociálních služeb Prahy 13, kde se jinak přednášky konají, zůstala i nadále opuštěná. Studenti si po dohodě vždy v úterý mohli vyzvednout vytištěný studijní materiál, doma se pak přihlásit na portál České zemědělské univerzity v Praze – Suchdol (ČZU) a studovat. Letní semestry probíhaly již tradičně dva. Přednášky byly zpřístupněny 2. února a po rozhodnutí ČZU v Suchdole budou semestry po prodloužení ukončeny 30. června.

Prvním tématem jsou Mistři evropského barokního malířství 17. století. V tomto kurzu se čtyřiadvacet studentů seznámilo se šesti nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, jejich životem a dílem. Jména Caravaggio, Annibale Carracci, Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Nicolas Poussin, Rembrandt van Rijn se nesmazatelně zapsala do dějin výtvarného umění.

Druhé téma má název České dějiny a jejich souvislosti. V první části kurzu České dějiny a jejich souvislosti si devět studentů prohlubovalo své znalosti o českých středověkých dějinách – od vzniku českého státu v 9. století až po 14. století. Tento kurz má i pokračování České dějiny a jejich souvislosti II, který si studenti mohou vybrat jako téma příštího semestru.

Gratulace už nyní patří všem studentům. Věřím, že všichni splní své studijní povinnosti a úspěšně zvládnou i závěrečný test. V dnešní nelehké covidové době, mnozí s obavami o své blízké, vytrvali a stále mají chuť se vzdělávat.

Informace pro případné zájemce o studium univerzity třetího věku jsou k dispozici na portále: https://e-senior.czu.cz.

Alena Hrabětová