Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Voda a les pohledem prvňáčků

Neoddělitelnou součástí výuky v naší škole jsou celoškolní projektové dny, na které se všichni moc těšíme. Ani letos tomu nebylo jinak. V březnu při příležitosti Světového dne lesů a Světového dne vody proběhl v naší ZŠ Mohylová on-line projekt pod názvem Voda a les. Zapojili se všichni žáci včetně našich prvňáčků.

I v naší 1.A jsme na čas přerušili osvojování si dalších nových písmenek a získávání svých prvních čtenářských dovedností a pro změnu jsme začali objevovat tajemství lesa a vody. Najednou se z nás stali pozorovatelé okolní přírody, básníci a malíři. Děti popisovaly své zážitky, které obohatily svými obrázky. Nechybělo ani vyrábění lesních skřítků. Své znalosti o lese a vodě si mohly děti ověřit formou vtipně připraveného vědomostního kvízu. Na závěr našeho projektu jim byla velkou odměnou pohádka, kterou pro ně připravila jejich patronátní třída 5.A.

Anna Cudráková