Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zlatá svatba

Pan František (*1943) a paní Lenka Kundrátovi (*1946) oslavili 8. dubna zlatou svatbu – padesát let společného života. Pan František Kundrát vede již řadu let Klub seniorů I. V Praze 13 žije se svojí paní od roku 1983. K dlouhé řadě gratulantů se připojuje i redakce STOPu.

-red-