Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Angličtina pro seniory

Městská část Praha 13 připravila pro seniory pravidelnou výuku angličtiny v Kulturním domě Mlejn. Nad celou akcí převzal záštitu starosta David Vodrážka. Kurzy jsou koncipované tak, aby byly seniorům finančně i časově dostupné. Samotná výuka probíhá v malých desetičlenných skupinkách, aby byla co nejefektivnější a účastníci měli pro studium maximální prostor a čas. Jedna lekce vyjde na padesát korun, několik míst je stále volných, případní zájemci se mohou do kurzu stále zapojit. Informace na tel. 235 011 615.

-red-