Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

Senioři ze Stodůlek děkují vedení městské části Praha 13 za možnost prohlídky kostela sv. Jana Nepomuckého v Košířích. Zvláště pak panu Vítu Bobysudovi za odborný výklad.

Eugeniusz Madej