Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozor na divokou zvěř

V posledních letech představují vážný problém v městských parcích, na sídlištích i v zahrádkářských koloniích nájezdy divokých prasat, zvlášť na jaře, kdy vyvádějí mláďata. Zvířata postupně ztrácí obvyklou plachost a při hledání potravy rozryjí trávníky, čímž působí značné škody na majetku – měst i soukromníků. Přibližovat se k nim není bezpečné, zvláště pokud se jedná o bachyni s mláďaty. Od občanů naší městské části jsme dostali zprávy o výskytu divokých prasat na našem území. Zaznamenali jsme rozryté trávníky v Centrálním parku i v údolí Motolského potoka. Informace o jejich výskytu je vždy předávána na Oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče (Odbor ochrany prostředí) Magistrátu hl. m. Prahy a Mysliveckému sdružení Řeporyje. Lov je vázán několika zákony, mnoha bezpečnostními předpisy a má velmi přísná pravidla. Buďte, prosím, opatrní a případný výskyt nahlaste městské policii.

-red-