Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

datum
stanoviště čas přistavení
13. 5. – so
K Fialce – plocha u č. 1219
9.00–12.00
13. 5. – so
náměstí Na Lužinách
13.00–16.00
13. 5. – so
K Sopce – parkovací záliv
13.00–16.00
20. 5. – so
Vstavačová – u retenční nádrže
9.00–12.00
20. 5. – so
Melodická x Operetní
13.00–16.00


Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.

Jitka Zámorská, OŽP