Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice,mrazáky, sporáky.


datum
stanoviště
13. 5. - po Drimlova - parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad (u č. 2367/97)
13. 5. - po Kettnerova - proti č. 2059/6 (u trafostanice)
14. 5. - út Böhmova - parkoviště u kotelny
14. 5. - út Lýskova x Chalabalova - chodník u Grafotechny u č. 1594
15. 5. - stVolutová - parkoviště proti č. 2518/6
16. 5. - čt Nad Dalejským údolím - záliv v komunikaci
16. 5. - čt
Trávníčkova - u tržiště, rozšířený chodník proti č. 1764
20. 5. - po Srnčí x U Dobráků - parkovací záliv
20. 5. - po Amforová - proti č. 1895/24
21. 5. - út Kuchařova x Svitákova
22. 5. - út Běhounkova x Dominova - parkoviště proti č. 2463
23. 5. - st Pavrovského x Přecechtělova - rozšířená plocha u kont. na směsný odpad
27. 5. - po K Řeporyjím x K Chabům - u kapličky
27. 5. - po Píškova - parkoviště (vjezd z ul. Mohylova)
28. 5. - út náměstí Na Lužinách x Mládí - parkovací stání
29. 5. - st K Hájům x Okruhová - zpevněná plocha u tříděného odpadu
30. 5. - st Janského - parkoviště proti č. 2370/91
3. 6. - po V Hůrkách - chodník (vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova)
3. 6. - po Kettnerova - parkoviště u trafostanice (proti č. 2053/18)
4. 6. - út Červeňanského x Janského - nástupní ostrůvek BUS
5. 6. - st Vlachova x Šostakovičovo nám. - chodník u domu č. 1511/8
5. 6. - st Suchý vršek - rozšířený chodník naproti č. 2096
6. 6. - čt K Sopce - parkovací záliv
10. 6. - po Chalabalova - NN 3447, parkoviště u domu č. 1611/7

Jitka Zámorská, OŽP