Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z VAŠICH DOPISŮ 1

V minulém čísle jsme v článku Blahopřání úspěšným vědcům na str. 8 redakčním krácením omylem uvedli, že paní prof. Helena Illne-rová je předsedkyní Akademie věd. Ve skutečnosti v březnu 2005 ukončila působení v této funkci. Autorovi článku Ing. Petru Bratskému se omlouváme. 

Samuel Truschka, šéfredaktor

Duchovní a fyzická rekreace seniorů stodůlecké farnosti


Do obrazu naší městské části patří i zpráva o pobytu dvaceti seniorů stodůlecké farnosti sv. Jakuba na třídenní duchovní a fyzické rekreaci (rekolekci) v Monínci, farnost Sedlec-Prčice. Obnovit tuto akci, která vytvořila v duchovním životě starších farníků pěknou tradici, umožnil grant Městské části Praha 13. Jádrem programu byly dvě přednášky otce Michaela, věnované zprávě 1. knihy Mojžíšovy, tedy knihy Genesis, o stvoření světa. Interpretace textu byla pro nás objevná, blízká ekologické interpretaci sv. Františka. Úkolem člověka je pečovat o zemi, obdělávat ji, dovést k plnosti a zjevit na ní Boží slávu. Po přednáškách následovaly mše sv.
Zajímavý a různorodý byl i odpolední a večerní program. Odpolední pauza byla využita k odpočinku a procházkám, večery měly na programu přednášky a besedy. O těžkém historickém zápasu Ukrajiny o svobodu působivě mluvila sestra Ludmila Jančiková, o řeckých klášterech referoval otec Michael, o objevné cestě do partnerské farnosti v Anglii a o Světovém dni mládeže v Kolíně nad Rýnem vyprávěl otec František Masařík.
Podzimní počasí bylo milosrdné, péče personálu hotelu Monínec vzorná, takže výsledný dojem budil v účastnících pocit vděčnosti Pánu i otci Michaelovi a organizátorce pobytu sestře Jarmile Hřebačkové.

JUDr. Dušan Straňák