Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odstartovali třetí desítku

V Komunitním centru sv. Prokopa se koncem listopadu uskutečnilo už 21. setkání starších a nemocných občanů. Organizátorem jsou Římskokatolická farnost sv. Jakuba a Farní charita Stodůlky. Mezi hosty byli zástupce starosty Petr Weber a pracovníci Odboru sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13. Radost všem účastníkům setkání udělaly svým vystoupením děti
z Církevní mateřské školy Srdíčko. „Od roku 1992, kdy do farnosti trvale nastoupil kněz, se z lidí, kteří chodí do kostela, stalo společenství,“ řekl Jiří Pecha, ředitel Farní charity Stodůlky. „Nejrůznějších akcí se v rámci farnosti pořádá celá řada a množství farníků se na jejich přípravě a organizaci podílí. Pomáhají při propagaci, zajištění občerstvení a takém s odvozem těch, kteří by se bez jejich pomoci nemohli zúčastnit. Setkávat se, popovídat si, cítit se příjemně, navázat přátelství... To je cílem těchto setkání a vážím si všech, kteří nám v tom pomáhají.“ Upozornění: Charitní ošetřovatelská služba doposud sídlila v Trávníčkově 1746. Po dobu rekonstrukce objektu bude působit v Hostinského 1744 (tzv. hnědá kostka). Více informací na tel. 251 616 392. 

Eva Černá