Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů leden 2006

Klub seniorů I (pondělí 13 - 16 hod.)

 2. 1. Vítáme rok 2006 - Svatava Bulířová

9. 1. Beseda s vedoucí odd. péče o dospělé  OSPZ  ÚMČ Praha 13 paní  Věrou Matouškovou

16. 1. Káva o čtrnácté  - Růžena Kučerová, Marie Plevová

23. 1. „BIOLOGIE ČLOVĚKA IV“ – chřipka – diagnóza – léčba - MUDr. Věra Malíková

30. 1. Německá konverzace I - prof. Marie Kohoutová

 Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu seniorů I, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

3. 1. Cvičení – posezení při kávě - V. Urbanová 

10. 1. Cvičení paměti – GEMA - Lucie Forštová

17. 1. Promítání diapozitivů - RNDr. V. Prouza

24. 1. Posezení při kávě – společenské hry 

31. 1. Cvičení – video – cestopisy 

 Milada Tomašovičová, vedoucí klubu seniorů II, tel. 251 616 042


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

11. 1. Jak jsme prožili vánoční svátky 

18. 1. Před bezinkou klekni (přesun přednášky z důvodu stěhování do náhradních prostor) - Jana Brzobohatá

25. 1. Hrajeme Bingo! - výbor SPCCH

1. 2. „Idylky z pekla“ – Jaroslav Hašek -  Jana Brzobohatá 
 
Do nového roku 2006 přejeme všem našim seniorům hodně zdraví, spokojenosti a hlavně dobré nálady.

Jana Brzobohatá, ved. klubu seniorů III, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230

Klub seniorů a přátel Vidoule

Sešlost v roce 2006 dne 26. 1. ve 14.30 hod.
Hodnocení naší práce a přednáška pracovníka Úřadu městské části Praha 13.


Zdraví, štěstí a spokojenost do roku 2006 všem členům a občanům přejí senioři z Vidoule.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)