Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z VAŠICH DOPISŮ 2

Babí léto


Čas běží a už zase můžeme jenom vzpomínat, co pěkného nás v loňském roce potkalo. A nebylo toho málo.
Po obligátních výletech jednotlivých klubů seniorů na Červený Hrádek, do Telče, Českého Šternberku, Klenčí a Kutné Hory to bylo milé pozvání od pana starosty Davida Vodrážky na zámek Orlík (prohlídka zámku, oběd) s příslibem, že podobná akce bude i v letošním roce.
Potom se Svazem tělesně postižených rekondiční pobyty v milovaných Mariánských Lázních a Rejvízu (Jeseník). Léto budiž pochváleno, protože nepřízeň počasí se nám vyhnula a pobyty jsme prožili v pohodě.
Děkujeme Odboru sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13 (paní Bekové, Matouškové, Vyšné, dr. Nechvátalovi) a vedoucímu STP panu Pavlíčkovi, kteří tyto akce vždy pečlivě připravují a také nás na nich doprovázejí.
Moc bychom si přáli, aby na nás nezapomínali ani v budoucnu.
 

Libuše Kunová, Klub seniorů II