Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd základních škol v Praze 13 byl stanoven na dny 19. ledna od 13 do 18 hodin a 20. ledna od 13 do 17 hodin. Termín zápisu byl v naší městské části stanoven pro všechny základní školy jednotně.

Speciálně pedagogické centrum ÁMOS při ZŠ praktické a speciální, Trávníčkova 1743 pořádá tradiční zápis do 1. ročníku základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením). Zápis se bude konat ve dnech 18. a 19. ledna 2006 v době od 13 do 17 hodin v budově školy. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou rodný list dítěte a všechna odborná vyšetření.


Více informací získáte na tel. 235 516 651 - J. Svatošová.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství