Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 10

Základní škola, Mládí 135, Stodůlky

Kontakt: 235 515 464, 235 515 461, fax 235 515 461, zsmladi@iol.cz, d.nova@iol.cz, tlusty@iol.cz, www.p13.cz/skoly/mladi
Ředitelka školy: PaedDr. Dagmar Nová
Zástupce ředitele: Mgr. Norbert Tlustý
Maximální povolená kapacita: 600 žáků
Zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou jazyků
Výuka jazyků: angličtina od 1. ročníku, francouzština a němčina od 6. ročníku
Jiné aktivity: anglický klub, počítačový kroužek, stolní tenis, flétna, sportovní aktivity, úspěšná účast v jazykových, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích, ekologické aktivity (sběr papíru, ekologický program Tereza), školy v přírodě, výjezdy do zahraničí (Velká Británie, Německo a Rakousko), škola v přírodě s angličtinou pro 4. třídy, lyžařský výcvik, organizace celostátní soutěže v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města, program pro předškoláky Pojďme si hrát na školu (několik jarních setkání s budoucími žáčky, kteří se v lednu zapíšou do  prvních tříd, vždy ve středu - 28. 3., 4., 11. a 18. 4. od 15.30 do 16.30 hod.)