Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 9

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Mezi Školami 2322, Nové Butovice

Kontakt: 251 613 247, 251 619 150, fax 251 619 150, zsnbut2@iol.cz, web.telecom.cz/zsnbut2 
Ředitel školy: PhDr. Petr Vodsloň
Zástupce ředitele: PaedDr. Marta Šefčíková
Maximální povolená kapacita: 950 žáků
Zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky
Výuka jazyků: anglický jazyk od 1. třídy, německý jazyk od 4. třídy (jako druhý jazyk)
Jiné aktivity: sportovní aktivity, seminář z českého jazyka a matematiky, základy stylistiky, sborový zpěv, flétnový sbor; kroužek výtvarný, přírodovědný, počítačový; míčové hry, florbal, klub mladého diváka; kytara, flétna, keramika; Sportovní klub Aktis Praha, jóga pro děti, výtvarné techniky, hra na klavír, kung-fu, dětský aerobik a moderní tanec, dramatická výchova a divadlo, zajímavá fyzika a chemie