Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 3

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Bronzová 2027, Lužiny

Kontakt: 235 514 688, 235 514 369, fax 235 514 356, zs-bronzova@zs-bronzova.cz, reditel@zs-bronzova.czwww.zs-bronzova.cz  
Ředitel školy: Mgr. Nikolaj Hladík
Zástupci ředitele: Mgr. Svatava Čočková (II. st.), Mgr. Marie Racmanová (I. st.)
Maximální povolená kapacita: 930 žáků
Zaměření školy: výběrové třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku), třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (od 6. ročníku)
Výuka jazyků: anglický, německý (od 6. ročníku výuka 2 jazyků), anglický jazyk od 1. třídy (všichni žáci), od 3. třídy rozšířená výuka jazyků, od sedmého ročníku třetí jazyk (španělština, francouzština) jako volitelný předmět
Jiné aktivity: zimní stadion (využívaný při tělesné výchově), zapojení do mezinárodních projektů, škola spolupracuje s University of New York in Prague, přípravný kurz pro budoucí prvňáčky Bez zábran do školy, projekt Říkám ANO zdravému životnímu stylu