Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 4

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Fingerova 2186, Nové Butovice

Kontakt: 251 623 020, 235 514 931, 235 514 960, fzs.fingerova@tiscali.cz, www.zsfingerova.cz  
Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kulíšek
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Rysová
Maximální povolená kapacita: 700 žáků
Zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, hudební výchovy, matematiky a přírodovědných předmětů
Výuka jazyků: anglický (od 1. ročníku), německý a francouzský
Specializované třídy: 6. a 7. třída s rozšířenou výukou TV se zaměřením na florbal, dyslektické (3.–8. ročník, ve třídě je maximálně 14 žáků); do vybraných tříd můžete své dítě přihlásit i v průběhu školního roku
Jiné aktivity: školní sportovní klub tenis, míčové hry, divadelní a hudební studio (dětské pěvecké sbory Kulíšci a Noctuella, flétny, orchestr), dějepisný kroužek (sobotní procházky Prahou), turistický kroužek, výuka na PC, internet, digitální fotografie