Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 5

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Chlupova 1800, Stodůlky

Kontakt: 235 517 327, 235 513 117, fax 235 513 117, b.janovska@fzs-chlupova.cz, www.fzs-chlupova.cz
Ředitel školy: PaedDr. Blanka Janovská
Zástupce ředitele: RNDr. Olga Vlčková
Maximální povolená kapacita: 320 žáků
Zaměření školy: vzdělávací program vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, škola má pouze první stupeň
Výuka jazyků: anglický jazyk od 1. třídy (žáci 1. a 2. tříd mají l hodinu, 3.–5. tříd 3 hodiny týdně)
Vybavenost školy: počítačová učebna, dvě jazykové minipracovny, videotéka, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, zahrada
Jiné aktivity: počítače, kroužek dovedné ruce, flétna, společenské hry, dramatický kroužek, cvičení s hudbou, kroužek francouzského a anglického jazyka, anglická konverzace, kroužek ekologických aktivit, žákovský parlament, časopis Chlupík, pobyty v rodinách v Anglii spojené s výukou angličtiny, mezinárodní projekt Comenius (s Francií a Itálií), ekologické aktivity, účast žáků v soutěžích a olympiádách