Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 6

Základní škola, Janského 2189, Velká Ohrada

Kontakt: 251 623 896, 251 623 895, fax 251 623 895, skola@zs-janskeho.cz, zs.janskeho@tiscali.cz, www.zs-janskeho.cz
Ředitel školy: RNDr. Miroslav Foltýn
Zástupce ředitele: Mgr. Marcela Kolářová
Maximální povolená kapacita: 720 žáků
Zaměření školy: na l. stupni (od 1. ročníku) projekt Začít spolu, na 2. stupni program Kritické myšlení, třídy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy
Výuka jazyků: anglický jazyk (od 3. ročníku), německý jazyk (od 6. ročníku)
Jiné aktivity: příprava na účast ve vědomostních a sportovních soutěžích, programování s Baltíkem (3. a 4. třída), brännball, florbal, basketbal, gymnastika, sportovní hry, anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, moderní tanec, hip hop, sborový zpěv (první stupeň), logopedie, školní časopis, ekologické aktivity (spolupráce se sdruženími Tereza a Ornita), odpolední akce pro žáky (protidrogová prevence, spolupráce s SK Velká Ohrada a klubem Mozaika), sbírky pro nadační fond Kapka naděje, adopce na dálku