Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 7

Základní škola, Klausova 2450, Velká Ohrada

Kontakt: 235 513 690, 235 513 694, fax 235 513 690, 235 513 694, zsklausova@seznam.cz, www.klausovazs.cz
Ředitelka školy: Mgr. Věnceslava Hanzlíková
Zástupci ředitele: Mgr. Helena Hejnová (I.st.), PaedDr. Alena Klímová (II.st.)
Maximální povolená kapacita: 780 žáků
Zaměření školy: od 6. třídy rozšířená výuka jazyků, přírodních věd a tělesné výchovy (všeobecná a ve spolupráci s TJ Motorlet zaměřená na fotbal), od 1. 9. 2007 bude výuka v 1. a 6. ročníku probíhat podle vlastního vzdělávacího programu
Výuka jazyků: angličtina (od 1. ročníku), němčina, španělština
Jiné aktivity: dramatická výchova, jóga, hra na kytaru, sborový zpěv, ruský jazyk, hra na flétnu, stolní tenis, počítačový kroužek, všeobecná sportovní průprava, florbal, turistický kroužek, přípravný ročník, demokratické a ekologické dílny, jazykové výjezdy do zahraničí, olympiády a soutěže, školní časopis, protidrogové prevence, náprava specifických poruch učení, olympiády, soutěže; od 5. ročníku mají žáci možnost trávit polední přestávku ve školním klubu