Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 8

Základní škola, Kuncova 1580, Stodůlky

Kontakt: 235 520 975, 235 520 976, 235 520 991, fax 235 521 008, zs.kuncova@tiscali.cz, www.volny.cz/zdenek.vlk
Ředitel školy: PaedDr. Pavel Petrnoušek
Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Vlk
Maximální povolená kapacita: 650 žáků
Zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou jazyků od 3. ročníku, třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku, třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy od 3. ročníku, třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy od 6. ročníku, třída s rozšířenou výukou hudební výchovy od 1. ročníku
Výuka jazyků: anglický (ve školním roce 2007/2008 dvě první třídy s výukou angličtiny), francouzský a německý jazyk
Jiné aktivity: zdravotní výchova, volejbalový kroužek (dívky), aerobik, judo, kytara, flétna, příprava na přijímací zkoušky na střední školy, každoroční matematická soutěž Mladý Pythagoras, kurzy protidrogové prevence a sexuální výchovy (8. a 9. ročník), kurzy sociálně patologických jevů (6. a 7. ročník), Ajaxův zápisník (preventivní program pro 2. a 3. ročník), environmentální výchova, Červená stužka, Kühnův dětský sbor (přípravná oddělení), kytarová škola Pavla Soukupa, fotbalová škola Jaroslava Machače, Hestum (herecké studio mladých), moderní gymnastika, softbal + basketbal + florbal, stolní tenis, aikido