Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jízdárna na Chabech

Sportovní areál jízdárna Chaby je velmi dobře dostupný (od Tesca Zličín kousek pěšky). Je umístěn v historické zástavbě původního statku Chaby. Původní i nově navržené budovy doplňuje chráněné stromořadí u jízdárny i památná, zhruba 600 let stará lípa, nejstarší nejen na území Prahy 13, ale na území velké Prahy. Výcvik se zaměřuje hlavně na začátečníky, k dispozici je 23 koní. K jezdění neoddělitelně patří i péče o koně, a proto při každé výcvikové lekci v sedle tady jezdci stráví další čas věnovaný krmení, čistění, vyvádění koní do výběhů a ostatním pracem. Na zimu jsou připraveny pro všechny nové zájemce speciální přípravné kurzy, které budou po dohodě probíhat převážně o víkendech a v době školních prázdnin vždy od 10 hod. Veškeré informace získáte na tel. 777 555 186, http://jizdarnachaby.profitux.cz nebo přímo na místě.

Ondřej Hadraba