Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výukový program ZAČÍT SPOLU v ZŠ Janského

Výukový program ZAČÍT SPOLU v ZŠ Janského

Když jsme hledali školu pro naše děti, zaměřili jsme se především na to, aby škola měla zájem rozvíjet vnitřní motivaci dětí (tedy aby se děti učily, protože samy chtějí, nikoliv ze strachu ze špatných známek).

Líbí se nám, že program Začít spolu zahrnuje slovní hodnocení. Na rozdíl od běžného známkování umožňuje popsat konkrétní úspěchy, případně i neúspěchy žáčka, případně naznačit, jak by se mohlo dítě vylepšit. Velmi důležité je, že se děti v tomto výukovém programu učí i sebehodnocení a jsou schopny posoudit výsledky své práce. V centrech aktivit se děti učí pomáhat si, vzájemně se hodnotit a oceňovat, podporovat a tolerovat druhé.
Těšíme se, že konzultace bude probíhat i s naší dcerkou, protože je důležité, aby se dítě zúčastnilo všeho, co se ho týká a je spojeno s jeho vzděláním.
Líbí se nám, že se ZŠ Janského snaží spolupracovat s rodinou. Oceňujeme nadstandardní přístup paní učitelky, protože tento program je při přípravě mnohem náročnější než standardní výuka. Věříme, že se naše dcerka naučí mnohem více důležitých a všestranných dovedností a bude se do školy pořád těšit. Děkujeme za snahu a přátelské prostředí, které ve třídě vytváříte.

Taťána a Jaroslav Martinčíkovi


TISKOVÁ OPRAVA

V článku Chybějící zásady územního plánu Prahy, který byl zveřejněn v prosincové rubrice Z vašich dopisů, jsem omylem uvedl, že plánovaný obří bytový dům s dvěma věžemi u Velké Ohrady má mít 27 podlaží. Ve skutečnosti má mít zamýšlená budova 19 nadzemních podlaží (+ strojovnu výtahů) a 3 podzemní podlaží. Za chybu se omlouvám.

Jan Zeman