Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ať se zase za rok ve zdraví setkáme

 

Poprvé v novém Mlejně se uskutečnilo tradiční setkání seniorů, které každoročně v předvánočním čase pořádá odbor sociální péče a zdravotnictví ve spolupráci s KD Mlejn a kluby seniorů. Celkem 150 dam a pánů se 14. prosince sešlo v novém sále, aby si popovídali, občerstvili se a zhlédli připravený program.
Přivítal je zástupce starosty Petr Zeman, popřál krásné Vánoce a představil svého nástupce v oblasti sociální péče – místostarostu Aleše Marečka – a zastupitelku Evu Montgomeryovou.
Tradiční spoluorganizátorka akce, paní Svatava Bulířová, vedoucí Klubu seniorů I, poděkovala radnici za podporu klubové činnosti a pochválila výstavu Od jeskyně k modernímu městu.
V následujícím kulturním programu vystoupili žáci Základní umělecké školy Stodůlky, brilantní tanečníci rock’n’rollu pod vedením Vasila Gjurova, folklorní soubor Lučinka a Ladislav Zrzavý s vánočními koledami.
Kromě příjemného zážitku si účastníci odnesli i dárek. Nezbývá, než seniorům popřát totéž, co zástupce starosty Aleš Mareček – aby se napřesrok opět všichni ve zdraví sešli.

Samuel Truschka