Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů leden 2011

 

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

3. 1.
Přátelské posezení – vesele do nového roku 2011

10. 1.
Bingo Slávka Augustínová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

17. 1.
Budeme slavit 85. narozeniny paní Evy Vašutové

24. 1.
Káva o čtrnácté – (program klubu na další měsíce)
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

17. 1.
Beseda s oční lékařkou MUDr. Alena Pechanová

Přeji všem do nového roku hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Mgr. Svatava Bulířová, ved. klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

4. 1.
Zahraje nám Pražský salonní orchestr Václava Vomáčky

11. 1.
Okénko do literatury – K. Čapek - výročí narození - číst bude paní Iluše Cejpková

18. 1.
Video – film na přání

25. 1.
Společenské hry, posezení u kávy

Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

5. 1.
Přednáška k valorizaci důchodů, vdovský a vdovecký důchod MPSV

12. 1.
Hrajeme Bingo Roman Kosan, Jindra Cuchalová

19. 1.
Zahraje nám Sparťanka a oslavíme významné životní jubileum Aničky Horákové – 90 let
Miloš Procházka, Helena Hrdoušková

26. 1.
Co nás čeká v roce 2011 astrolog Petr Messany

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna
na pozemku pana Křivohlavého (na místě býval. obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

5. 1.
Co je diabetes

12. 1.
Pozdní následky diabetu

19. 1.
Promítání videa

26. 1.
Hypoglykemie, hyperglykemie

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seniory
Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405