Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 20. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 21. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. Podrobné informace o všech základních školách najdete na jejich internetových stránkách, přístupných také ze sekce Školství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský
vedoucí odboru školství

 

Změny ve vyplácení příspěvku na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Posuzují se čtyři stupně závislosti (I-IV), podle toho, jak dotyčný zvládá úkony, přesně stanovené zákonem. O příspěvku na péči rozhoduje a příspěvek vyplácí příslušný úřad obce s rozšířenou působností (tedy i ÚMČ Praha 13).
Podle tzv. úsporného zákona, účinného od 1. 1. 2011, který novelizuje zákon o sociálních službách, se snižuje pouze příspěvek na péči náležející ve stupni I (lehká závislost) osobám starším 18 let z částky 2 000 Kč na částku 800 Kč. Příjemci příspěvku budou o této skutečnosti informováni písemně. Všechny ostatní částky příspěvku na péči zůstávají stejné.

Helena Hájková,
vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví