Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dětský svět za císaře pána

Zajímá vás, jaký byl život dětí na sklonku habsburské monarchie? V nové budově Národního muzea na Vinohradské třídě si můžete až do 14. dubna prohlédnout výstavu z cyklu Monarchie, která přibližuje aspekty dětského věku v 19. a na počátku 20. století. Zaměřena je na fenomén dětské kultury v různých vrstvách společnosti, především hry a hračky, folklór, oděvy, školní docházku, ale i problémy rodin, nemoci nebo dětské práce. Zvláště druhá polovina 19. století je obdobím, kdy už dítě přestalo být považováno za „malého dospělého“ a ve výchově začala hrát významnou úlohu specifičnost dětství. Tehdy se začala společnost rovněž více zabývat ochranou dítěte právní cestou, a to na úrovni státní péče. Více najdete na www.monarchie.nm.cz.

Dan Novotný