Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimní vycházka Karlickým údolím

Zimní vycházka Karlickým údolím

Když bude v lednu hezký den a nebude příliš kluzko, můžete se vydat na příjemnou okružní procházku z nedaleké obce Roblín do Karlického údolí a zpět. Trasa vede po obvodu obdélníku, je dlouhá 9 km a zvládnete ji hladce za dvě hodinky. Do Roblína jezdí autobus 313 z Radotína nebo 414 z Černošic, ale snadnější je tam dojet autem. Zaparkujete na plácku u lesa a po modré značce vyrazíte směrem do Vonoklas. Cesta vede lesem a poté z kopce podél pastvin a křovinami ve tvaru podloubí.

Těsně před obcí uvidíte vlevo bývalý lom se zajímavým skalním útvarem a na kraji Vonoklas zahlédnete statek s barokní branou a roubeným špejcharem z počátku 19. století. Na rozcestí se dáte po červené – opět listnatým lesem a stále z kopce. U prvních stavení Karlíka odbočíte ze značené cesty doprava a pokračujete po silnici podél potoka Karlickým údolím. Budete-li mít chuť a dost sil, můžete si udělat odbočku a kolem studánky si vyšlápnout na místo, kde stával legendární hrádek Karlík, vybudovaný Karlem IV. Do dnešní doby se z něj však nedochovalo téměř nic. V klikatém Karlickém údolí sevřeném prudkými svahy a mohutnými skalami narazíte na několik trampských osad s westernovými názvy, jejichž počátky spadají do roku 1926. Na samotném konci údolí se pokocháte malebnými zbytky Spáleného mlýna s kamenným mostem a vodopádem.

A za chvilku už jste v Dolním Roblíně a určitě se zastavíte u ohrad s ovcemi, kozami a husami, zvláště jdete-li s dětmi. V zatáčce silnice narazíte na modrou značku a po ní se vydáte opět lesem – poprvé do kopce. Do Roblína už vám ale zbývá jenom poslední kilometr cesty. V Karlickém údolí bývá i v létě vlhko a chladněji, takže se dobře oblečte. Snad se vám bude výlet líbit.

Samuel Truschka