Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obchodní centrum Lužiny rekonstrukci potřebuje

Obchodní centrum Lužiny rekonstrukci potřebuje

V únoru 2012 poprvé, a poté ještě několikrát, jsme vás ve STOPu informovali o záměru vlastníka rekonstruovat Obchodní centrum Lužiny. Ke konci listopadu byly všechny provozovny v objektu uzavřeny a otevřený zůstal pouze supermarket Billa. Ten bude fungovat po celou dobu stavebních prací. Jejich zahájení investor plánuje, pokud nebudou extrémní mrazy, na druhou polovinu ledna.

Předpokládaný vzhled budovy po zastřešeníKoncem listopadu média přinesla zprávu, že občanská sdružení Prahy 13 žádají pozastavení stavby, změnu projektu, vytvoření nových parkovacích míst investorem a okamžité svolání veřejné diskuze k stavbě obchodního centra. Výzva obsahovala řadu nepravdivých informací a vyvolala u mnoha lidí dojem, že na Lužinách se bude stavět zcela nové obchodní centrum. Dokonce na zasedání zastupitelstva dne 28. 11. se někteří zastupitelé na rekonstrukci s obavami ptali a jiní navrhovali svolání shromáždění, kde se investorovi nadiktují podmínky, za kterých budeme se stavbou souhlasit.

Považuji tedy za svou povinnost se k této záležitosti ještě jednou vyjádřit. V první řadě musím zdůraznit, že jde o soukromý objekt, který chce vlastník za své prostředky zmodernizovat. Rekonstrukci vítáme, protože objekt byl ve velmi špatném stavu a jeho zkvalitnění bude rozhodně přínosem pro zdejší obyvatele. Nejde o novou výstavbu, ani o investici z veřejných prostředků. Jde o rekonstrukci obchodního centra, které zde funguje už řadu let. Nedochází k jeho zvětšení, zůstane ve stávajícím půdorysu. Takže městská část nemá důvod ani oprávnění k tomu svolávat nějaké veřejné shromáždění. Můžeme pouze navrhnout investorovi, a to také udělám, aby během rekonstrukce sám svolal setkání s obyvateli sídliště. Je ale na něm, zda na to přistoupí a rozhodne se průběh prací a předpokládaný cílový stav veřejně představit. Účastníci setkání by mohli vznášet své dotazy, nápady a návrhy, ale rozhodně by nemohli soukromému investorovi diktovat nějaké ultimativní požadavky.

Změní se i vnější plášť objektuVe výzvě občanských sdružení byl zpochybněn také způsob povolení rekonstrukce – tedy vydání certifikátu autorizovaným stavebním inspektorem. Tento mechanizmus se nám nemusí líbit, nicméně je plně v souladu s platnými zákony. Certifikát má podle platné právní úpravy stejné účinky jako stavební povolení vydané stavebním úřadem.

Po rekonstrukci nedojde ke změně způsobu užívání objektu, pro který byl kdysi zkolaudován. Nadále zde budou prodejny a provozovny služeb, které slouží především obyvatelům okolního sídliště. Proto zde není žádná zákonná možnost, jak tlačit na investora, aby vytvářel nová parkovací místa. O možnostech jsme však jednali a investor vyšel vstříc našim žádostem a našel způsob, jak využít manipulační dvory u budovy i pro účely parkování. Podle sdělení zástupce společnosti by se počet parkovacích míst u centra měl zvýšit o 98.

O rekonstrukci obchodního centra se od samého počátku velmi zajímáme a jednáme s investorem o budoucí podobě objektu a využití prostor. Celou dobu usilujeme o to, aby v rekonstruované budově fungovala pobočka České pošty a Městské knihovny a aby byl zajištěn průchod centrem ve večerních hodinách. Podle posledního sdělení investora má Česká pošta rezervovaný prostor a čeká se na interní procedury směřující k finalizaci dohody. Smlouva s Městskou knihovnou je odsouhlasená a připravená k podpisu. Knihovna by měla nadále působit na ploše 1 000 m2. Investor nás také ujistil, že možnost průchodu objektem ve večerních hodinách bude po dokončení rekonstrukce přizpůsobena době provozu metra.

Interiér centra bude zcela moderníO rekonstrukci obchodního centra se od samého počátku velmi zajímáme a jednáme s investorem o budoucí podobě objektu a využití prostor. Celou dobu usilujeme o to, aby v rekonstruované budově fungovala pobočka České pošty a Městské knihovny a aby byl zajištěn průchod centrem ve večerních hodinách. Podle posledního sdělení investora má Česká pošta rezervovaný prostor a čeká se na interní procedury směřující k finalizaci dohody. Smlouva s Městskou knihovnou je odsouhlasená a připravená k podpisu. Knihovna by měla nadále působit na ploše 1 000 m2. Investor nás také ujistil, že možnost průchodu objektem ve večerních hodinách bude po dokončení rekonstrukce přizpůsobena době provozu metra. Je pochopitelné, že knihovnu i poštu bylo nezbytné na dobu stavby odstěhovat. Knihovnu na Lužinách zastoupí nedaleká pobočka ve Mlejně, která zve všechny čtenáře z Lužin k návštěvě. Pro umístění pošty jsou však stanovena mimořádně přísná bezpečnostní pravidla a poštu tedy pochopitelně nelze umístit kamkoli. Praha 13 nemá k dispozici odpovídající prostory, které by mohla poště nabídnout. Chybějící pobočka je samozřejmě znát. Požádal jsem tedy generálního ředitele České pošty o řešení situace. V zájmu zkrácení čekacích dob zvýšila Česká pošta počet zaměstnanců a přepážek v pobočce na Hůrce a od prosince zrušila polední přestávku pošty na Velké Ohradě. Vše budeme dále sledovat a v případě, že se situace po náročném předvánočním provozu nezlepší, znovu vedení pošty oslovíme.

Závěrem bych chtěl říci, že podle mého názoru většina místních obyvatel rekonstrukci centra na Lužinách vítá. Mnoho lidí se nás již delší dobu ptalo, kdy už se s tou hrůzou bude konečně něco dělat. Modernizované nákupní centrum bude rozhodně přínosem pro celé sídliště.

David Vodrážka, starosta Prahy 13