Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Průzkum podmínek pro podnikání

 

Výsledky pražského kola srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který každoročně pořádá týdeník Ekonom, byly vyhlášeny 27. 11. v Brožíkově sále Staroměstské radnice za účasti pořadatelů, zástupců hlavního města i 22 zúčastněných městských částí. Praha 13, která skončila loni v metropoli na 2. místě, obdržela letos čestné uznání za nejvyšší výdaje na investice ze svého rozpočtu. Nejvhodnějším místem pro podnikání v rámci Prahy se tentokrát stala Praha 2, následovaná Prahou 7 a Prahou 10. V rámci celé republiky se Městem pro byznys stala Přelouč, vítěz v Pardubickém kraji. Městské části byly hodnoceny podle 28 kritérií ve dvou oblastech – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V první oblasti se hodnotí např. počet firem, přírůstek obyvatel, kupní síla spotřebitelů, bytová výstavba a vhodnost k podnikání na základě průzkumu mezi podnikateli. V oblasti přístupu veřejné zprávy se posuzují mj. investiční výdaje radnice, vstřícnost a odbornost úředníků, úřední hodiny, rychlost vyřizování agendy, kapacita školek nebo kvalita webových stránek.

-red-