Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strážníci

Na závěr starého roku a s počátkem roku nového pravidelně informujeme občany o opatřeních přijatých naším obvodním ředitelstvím k zajištění veřejného pořádku v době svátků a bezprostředně po nich. V posledních dnech roku 2012 v rámci výkonu hlídkové a kontrolní služby tradičně zvyšujeme dohled nad veřejným pořádkem. Především se zaměřujeme na kriminálně závadové osoby, skupiny osob požívající alkoholické nápoje, osoby bez domova, nedovolené používání zábavní pyrotechniky a ochranu veřejného a soukromého majetku. Naším cílem je podstatným dílem přispět ke klidnému a bezproblémovému průběhu vánočních svátků a oslav Nového roku. V případě našich zásahů proti narušitelům veřejného pořádku a pachatelům trestné činnosti budeme postupovat s maximálním důrazem a nekompromisně.

Kromě těchto represivních opatření bezpochyby počítáme i s určitou tolerancí vůči občanům, kteří se pod tlakem příprav na sváteční dny dopustí méně závažných dopravních přestupků. V rámci této problematiky se budeme snažit vyjít vstříc všem obyvatelům Prahy 13. Doufáme však, že náš přístup nebude bezdůvodně zneužíván. Zatím tomu tak nikdy nebylo, což nás velice těší a solidního jednání ze strany občanů si vážíme. Jménem všech strážníků zařazených k výkonu služby u zdejšího obvodního ředitelství Městské policie hl. města Prahy děkuji všem lidem, kteří nám poskytli dobrovolně a nezištně svou pomoc. Jim i všem ostatním občanům přeji hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2013.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP