Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zkuste řešit problém ve skupině

 

Vloni se v Intervenčním centru Praha, v jeho novém působišti na adrese Praha 8, Modřínová 1, opět otevřela bezplatná podpůrná skupina pro ženy ohrožené nejen domácím násilím. Máte-li zájem o účast ve skupině, volejte do Intervenčního centra Praha na tel. 739 592 066, 281 911 883 (Zuzana Chomová). Skupina je určena ženám, které řeší nejrůznější obtíže v rodině a mají zájem o bezplatnou pomoc a podporu při postupném zvládání svých problémů. Socioterapeutická skupina má dobrý vliv na posílení sebedůvěry, sebejistoty, sebevědomí a může vést ženu k hledání kompromisů a ke konstruktivní dohodě při řešení konfliktu. Ženy, které se obávají skupinové terapie, mohou využít individuální poradenství u psychologa. Intervenční centrum Praha na ochranu proti domácímu násilí nabízí sociální, psychologické a právní poradenství.

Marie Šusterová