Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příběh vánočního stromku v Lukáši

Před časem vznikl ve středisku sociálních služeb nápad, že by na zahradě Lukáše mohl být vysazen vánoční strom. Řešení vymyslel zahradník Jan Král, který se v Lukáši stará o zahradu – přesadit malý smrček, který byl před lety nešťastně vysazen mezi vysoké stromy u vjezdu, kde jen živořil. Smrček byl 10. října slavnostně přesazen na čestné místo zahrady. Zachránili jsme strom a dali mu nový smysl života. Rozsvícením nového vánočního stromku vyvrcholilo 5. prosince tradiční „punčování“ v Lukáši. Senioři i další návštěvníci Lukáše vyráběli adventní věnce a nejrůznější dárky, večer si venku připili punčem a za zpěvu koled stromek rozsvítili. Tak ať rozdává radost a pohodu všem, kteří kolem něj budou chodit, a to nejen o Vánocích.

Jiří Mašek, ředitel střediska