Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sejdeme se zase za rok

Tradiční předvánoční setkání seniorů, které každoročně pořádá odbor sociální péče a zdravotnictví ve spolupráci s KD Mlejn a kluby seniorů, se uskutečnilo 3. prosince ve Spolkovém domě.

Více než 250 našich starších spoluobčanů přišli pozdravit starosta David Vodrážka se svými zástupci Alešem Marečkem a Davidem Zeleným, tajemnice úřadu Kateřina Černá a pracovníci sociálního odboru. Přišel také bývalý vedoucí odboru Rudolf Nechvátal, který byl u toho, když tady paní Svatava Bulířová před 15 lety zakládala první klub seniorů.

„Jsem rád, že zde vidím známé tváře, se kterými se setkávám v průběhu celého roku,“ řekl starosta. „Tato akce je malým poděkováním za vaši aktivitu a celoroční klubovou činnost. Moc si toho vážíme. Přeji vám krásné svátky a hlavně abychom se tady zase za rok všichni ve zdraví a v pohodě sešli.“

O bohatý program, který následoval, se postaraly děti z folklorního souboru Lučinka, Taneční skupina orientálního tance Belly Habibi a také Braník band pod vedením doktora Kotase.

„Mám radost, že je u nás tolik aktivních seniorů,“ poznamenal zástupce starosty Aleš Mareček. „Důkazem je, že i když vznikají další kluby, poptávka stále převyšuje nabídku. Určitě se každému stárne lépe, když se může scházet s přáteli, má kam chodit, co dělat, není sám... A radnice pro to bude i nadále dělat maximum.

Eva Černá